Henriette Verburgh

WIJ WEZENS

Mijn werk gaat over mensen, dieren, over de natuur. Over samenleven.

Het vertelt over de ongepolijste wil te overleven, over het streven naar veiligheid en respect. Ook over de fanatieke, dwangmatige vormen daarvan. Waardoor we andermans strevingen naar de zelfde doelen over het hoofd zien en afwijzen. Over competitie gaat het, afgang en ondergang. Over afhankelijkheid, vijandschap, macht en machtsmisbruik.

Maar vooral over dat heel andere wil het verhalen. Over dat stroompje schoonheid, erbarmen, medeleven, dat ook ons geboorterecht is. Het bezit het geheimzinnige vermogen, net als een betoverende melodie, de bruutheid tot zwijgen te brengen. Het verschijnsel kan zo maar je leven binnenrollen en tegenstanders tot zielsveranten omvormen. 

Mijn werk gaat dus eigenlijk over liefde. De magie ervan, die alles in het ondermaanse zijn juiste plaats geeft. Als wij haar uitnodigen, toelaten en onze daden er op afstemmen.