tijd blijft roerloos boven mij staan

hoe ik ook probeer mijn naam

in zijn vel te branden

hij reageert niet

ziet hij mij, of zie ik alleen tijd....