tijd blijft roerloos boven mij staan

hoe ik ook probeer mijn naam

in zijn vel te branden

hij reageert niet

ziet hij mij, of zie ik alleen tijd....

is er wel tijd

vraag ik op een goede dag

het is vrijdag,

als ik met mijn zielsoog kijk

van binnenuit naar buiten

niet andersom

tijd loslaat

verdwijnt tijd immers

en valt alles op z'n plaats.