publicaties:

2017, in de Provinciaal Zeeuwse Courant, ter gelegenheid van een groepsexpositie in galerie Lokaal 54, Terneuzen schrijft recencent Nico Out het volgende:

"...........een rood fond met een zachtblauwe strook erboven. Lucht boven land, bedekt met gestold bloed en witte vlaggetjes die vertellen van verlangen naar vrede........ 'Harmonie is gewichtloos' verwijst naar de mogelijkheid dat uit wat ongevormd is iets moois kan groeien. Dat de schoonheid die in het universum aanwezig is zich via ons innerlijk vertaalt in het scheppen van een wereld waarin het goed is."

Iets later schrijft dezelfde recencent over de solo-expositie in Museum Belfort in Sluis ondere meer het volgende:......"Elk van de geexposeerde werken is een stukje van een associatief verhaal over het lot van mensen en mensheid. De ontsnapping die in het ene werk wordt geboden, wordt in het andere gesmoord in een slangenkuil. Maar Verburgh verbeeldt ook gedachten en dromen waarin hoop gloort. Het afgebeelde 'Tederheid overwint alles'  is niet voor niets het eerste werk uit de reeks van vijftien......Wie met de blik kijkt die de belemmeringen van het aardse overstijgt, ziet een andere werkelijkheid. Met die werkelijkheid op je netvlies ga je anders zien, denken en handelen. Uiteindelijk is het werk van Verburgh hierop gericht.....